About kajot

about Kajot games.
Kajot Casino Ltd. is licensed and regulated in Malta by the Malta’s Lotteries and Gaming Authority, licence number LGA/CL1/821/2012, issued on the 8th November 2012.

- 1 -
Podmínky využívání služeb společnosti Pro Xenon Me
diathek Ltd.
20.08.2018 Verze 1.34
1. Obecná ustanovení
1.1.
Tyto smluvní podmínky (dále jen "podmínky"
) Se týkají používání her (dle
definice níže) prostřednictvím webové stránky w
ww.kajot-casino.com a jiných adres
URL, které patří společnosti Pro Xenon Mediathek L
imited (dále jen "KAJOT" nebo
"My") nebo na které má společnost Pro Xenon médií
HEK Limited licenci a které mohou
být průběžně specifikovány, a souvisejícího využívaným
ia internetu, mobilního telefonu
nebo jiných platforem Vámi (dále jen "vy" nebo "
hráč ").
1.2.
Webovou stránku a hry nabízí společnost Pro Xen
on Mediathek Limited (dále jen
"KAJOT").
1.3.
Tyto podmínky představují závaznou smlouvu med
zi vámi a společností KAJOT.
1.4.
KAJOT je společnost s ručením omezeným zápisu
aná Malty, reg. č. C54870, a
podléhající zákonům Malty, se sídlem na adrese Off
ice 1-2288, Level G, Quantum
House, 75 Abate Rigord Street, Ta 'Xbiex, XBX 1120,
 Malta.
1.5.
Společnost KAJOT je na Maltě licencována a reg
ulovaná Úřadem pro hry na Maltě
(Malta Gaming Authority), s licencí s číslem MGA /
B2C / 218/2012, vydanou 1. srpna
2018 a poskytuje hry od třetí strany pod licenčním
 číslem MGA / B2B / 310/2015 vydaným
1. srpna 2018.Tieto smluvní podmínky nabývají
platnost po kliknutí na tlačítko
"REGISTROVAT". Po kliknutí na toto tlačítko potvrzují
ujete společnosti KAJOT, že jste si
přečetli tyto smluvní podmínky a přijímáte je.
Používáním jakýchkoliv z těchto
webových stránek potvrzujete, že souhlasíte s těmi
o smluvními podmínkami.
1.6.
Tyto smluvní podmínky si musíte přečíst poz
Orne celé před kliknutím na tlačítko
"REGISTROVAT". Pokud nebudete souhlasit s některým z u
stanovení těchto smluvních
podmínek, nesmíte tyto webové stránky používat a
ni pokračovat v jejich používání.
1.7.
KAJOT si vyhrazuje právo změnit tyto smluvní
 podmínky. O takových změnách
budete informováni a bude třeba, abyste přijali
 tyto nové smluvní podmínky před
tím, než budete moci pokračovat ve hře na webové st
rank. Za přečtení si této smlouvy
a její změn při každé hře a přečtení si zvláštní
ch pravidel každé hry, kterou si
vyberete, budete zodpovědní jen vy sami, abyste
vždy věděli o všech změnách. to,
zda se tyto smluvní podmínky změnily, zjistíte lehk
o, když si prohlédnete číslo verze a datum
těchto smluvních podmínek uvedené na této stránce
.
1.8.
Tímto smluvním podmínkám, které se mohou prùbì
ežne měnit, rozumíte
v plné míře a souhlasíte s jejich dodržováním.
1.9.
Pravidla a vysvětlení pravidel každé hry po
zís kání zvlášť na webové stránce se
stávají součástí těchto podmínek na základě příslu
čného odkazu.
1.10. Tyto smluvní podmínky jsou zveřejněny v mnohý
ch jazycích pro informační účely a
zjednodušení přístupu hráčem. Všechny verze odráží
jí stejné principy. smluvním
základem vztahu mezi vámi a společností KAJOT je
však jen anglická verze a v
případě jakýchkoliv odchylek mezi neanglicky a an
Glick verzí těchto smluvních
podmínek bude mít přednost anglická verze.
- 2 -
2. Způsobilost k používání služeb společnosti KA
JOT
2.1.
Můžete se zúčastnit libovolné hry, pouze pokud:
2.1.1.
jste osoba starší osmnácti (18) let al
ebo máte takový vyšší minimální
zákonný věk, který stanoví jurisdikce v místě v
šeho bydliště; a
2.1.2.
zákon vám povoluje zúčastnit se her podle p
Latn zákonů v jurisdikci
vašeho místa bydliště;
2.1.3.
nejste rezidentem České republiky, Francouz
ka, Holandska, Německa,
Polska, Portugalska, Singapuru, Slovenska, Spojenýc
h států amerických
nebo Spojeného království.
2.2.
Jste výhradně zodpovědní za to, abyste si zjisti
li informace a zajistily, že hraním her
neporušíte zákony platné pro Vás.
3. Váš členský účet
3.1.
Registrace a otevření Vašeho členského účtu.
3.1.1.
Chcete-li uzavírat sázky na jakýchkoliv we
bových stránkách, musíte se
nejprve zaregistrovat ve společnosti KAJOT a otevřít
si účet ( "členský účet"). na
získání svého vlastního účtu se musíte osobně zar
egistrovať.
3.1.2.
Můžete mít pouze jeden členský účet. Pokud se bud
ete snažit otevřít si více než
jeden členský účet, všechny účty na uzavírání šťávy
ok, které se budete snažit
otevřít, mohou být zablokovány nebo zavřené. počala
s registrace, KAJOT
vytvoří snímek Vašeho systému, tzv. 'Fingerprint'. T
ato snímek může být
použita, spolu s jinými kritérii, na rozpoznání s
kutočnosti, zda hráč otevřel
více účtů. Účty jsou limitovány na jednoho hráče,
domácnost, emailovou
adresu, IP adresu, kreditní kartu nebo bankovní úč
et, pokud není uvedeno jinak.
3.1.3.
Pokud se společnost KAJOT rozhodne nechat jeden
 z účtů otevřený, bude to
první účet, který jste otevřeli a aktivovali v KAJOT
a všechny zbývající vklady
v hráčské peněžence, pokud nějaké jsou, budou převedeny
na první aktivovaný účet.
Všechny výhry z duplicitních účtů propadají.

Latest Casino News:

5.9.2014 - Free 5 eur cash avaiable on
your account after registration.

Submarine campaign will be up before end of januar 2015
January 24, 2015
Big Apple campaign will be up for 3 weeks
November 20, 2014
kajot free spins london pub
November 11, 2014
Crazy fruits
July 9, 2014
Kajot casino games
June 9, 2014